Skip to main content

Duurzaamheid

De durf
om groen
te groeien

Maatschappelijke betrokkenheid en de verduurzaming van onze keten zijn een van onze belangrijkste pijlers. One Flora Group is een aanjager van een transparante en duurzame sierteeltsector en wil wereldwijd een positieve impact maken. Wij durven groen te groeien.

Duurzame keteninnovatie

Samen met onze ketenpartners zetten wij stappen om bloemen en planten steeds duurzamer te kweken, verpakken en distribueren. Door klanten direct vanuit de bron te bedienen en kwekers te ondersteunen met keteninnovatie creëren we samen een transparante, efficiënte en duurzame keten. 

Recyclen &
duurzaam
verpakken

Wij versnellen de transitie naar een duurzame sierteeltsector door restmaterialen te recyclen, producten te verpakken in papier, dunnere folies te gebruiken en afscheid te nemen van transportverpakkingen. Afval sorteren we zorgvuldig voor hergebruik en regenwater wordt opgevangen en gefilterd voor onze producten en bedrijfspanden. In alles wat we doen is onze duurzame bedrijfsvoering verankerd.

Energie besparen

Met onze duurzame bedrijfspanden besparen wij energie en stimuleren wij onze mensen om duurzaamheid belangrijk te maken. 

Duurzame Panden

Wij werken vanuit duurzame bedrijfspanden die bestaan uit 100% herbruikbaar beton en zijn uitgerust met een unit om warmte terug te winnen.

Elektrisch rijden

Met de aanwezigheid van laadpalen stimuleren wij onze medewerkers om elektrisch te rijden. Ook onze tijdelijke krachten worden elektrisch vervoerd.

Zonnepanelen

Wij gebruiken groene energie. Door zonnepanelen op de daken van onze bedrijfspanden, worden wij voorzien in onze elektriciteitsbehoefte.

Duurzaam fundament

Mensen
maken het
verschil

Wij bouwen een duurzaam fundament voor de toekomst door ecologisch bewustzijn, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijk te maken. Onze mensen hebben hier een essentieel aandeel in.

Maatschappij

Wij dragen bij aan de maatschappij door mensen kansen te bieden en lokaal betrokken te zijn. Als groep ondersteunen we verschillende (lokale) doelen, zoals Stichting Ons Tweede Thuis, de Multi Foundation en de Voedselbank.

Vitaliteit

Fitte medewerkers vinden wij heel belangrijk. Wij bieden onze medewerkers daarom een inpandige sportschool, waar zij personal training kunnen volgen, inclusief mindfulness en voedingsadvies.

Ontwikkeling

Wij besteden veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, ecologisch bewustzijn en het creëren van een inclusieve werkomgeving. Dankzij trainingen en coaching krijgt ons personeel de kans om binnen onze bedrijven te ontwikkelen en door te groeien.

Huisvesting

Onze tijdelijke werknemers bieden we een prettige en duurzame woonomgeving. Daarom waren wij nauw betrokken bij het realiseren van de Flower Tower: een appartementencomplex voor tijdelijke werknemers.

FSI 2025

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame toekomst alleen mogelijk is als we hier samen als sierteeltsector op inzetten. Daarom zijn wij onderdeel van FSI 2025. Samen met andere marktgedreven FSI-leden uit de internationale sierteelt bouwen wij richting 2025 aan transparantie, verantwoorde productie en handel, positieve impact, verbetering en duurzaamheid in de sierteeltketen.

Wij zijn een aanjager van een duurzame sierteeltsector

John Celie

Voor een optimale weergave van de website raden wij aan om jouw toestel om te draaien.

© One Flora Group | Disclaimer | Privacy policy | Vandeez