Skip to main content

Samen Groeien: Bromelia Specialist & Celieplant

12 december 2023
Bromelia Specialist is al jarenlang partner van Celieplant. Als marktleider in Bromelia specialiseren zij zich in de veredeling, productie, productontwikkeling en assemblage van Bromelia’s.

Meerwaarde halen uit de markt, daar gaan we voor!

“Het is zaterdagochtend als Siegfried Bunnik iets gadeslaat wat later het begin van een jarenlange samenwerking zal blijken. Hij studeert op dat moment nog en is die zaterdagochtend op de veiling aanwezig. Een portocabine passeert hem en wordt naar boven gereden. Eenmaal boven wordt er een bord op getimmerd. Celieplant, zo valt te lezen. “Ik kende John al, via zijn voormalige werkgever. Toen John met Celieplant zijn eigen bedrijf startte, begon ik met het leveren van Bromelia’s die via Celieplant aan allerlei retailers geleverd werden. Het voelt als de dag van gisteren, maar we hebben onlangs toch echt het 30-jarig bestaan mee mogen vieren!” Aan het woord is Siegfried Bunnik.

In het begin waren we vooral gewoon leverancier van planten. Op dat moment was Celieplant ook leverancier voor zijn klanten. De grootste verandering die ik zie als ik terugkijk op die jaren, is vooral dat we van leveranciers gegroeid zijn naar partners. Dat komt vooral omdat we dezelfde kernwaardes delen, we begrijpen elkaar. Als familiebedrijf is het voor ons beiden vanzelfsprekend dat er een lange termijnvisie is. Die zorgt ervoor dat thema’s als duurzaamheid, innovatie, unieke product-marktcombinaties als vanzelf bovenaan de agenda staan. Vroeger ging het vooral om hoe je jouw product zo goed mogelijk de winkel in kreeg. Vandaag draait het vooral om hoe je jouw product zo goed (en snel) mogelijk de winkel uit krijgt. Als ik naar de toekomst kijk, houden twee aspecten mij bezig. Schaalgrootte en relevantie. De markt vraagt steeds meer van ons en om die vraag goed te kunnen beantwoorden is professionaliteit en slagkracht nodig. Als Bromelia Specialist gaan we ervoor om de meerwaarde uit de markt te halen en dat doen we graag met een partner als Celieplant!Voor een optimale weergave van de website raden wij aan om jouw toestel om te draaien.

© One Flora Group | Disclaimer | Privacy policy | Vandeez